Skapa medvetenhet

Eftersom vi fortsätter att växa som ett högpresterande globalt team behöver alla på Hilti förstå vad mångfald och inkludering verkligen innebär. Vi måste alla vara medvetna om våra uppfattningar, beteenden och dess inverkan på andra.

För att få detta att hända har vi skapat en serie med workshops samt integrerat mångfald och inkludering i våra befintliga utbildningar.

 

Detta hjälper våra medarbetare att förstå och engagera sig i mångfald och inkludering. För att vi ska fortsätta med våra framsteg har vi adderat "Engagemang & Inkludering" i vår årliga medarbetarundersökning.

Förstå Mångfald & Inkludering

Mångfald innebär både hur vi är olika samt hur vi är lika. För att förklara vad mångfald och inkludering är för våra teammedlemmar använder vi trädanalogin (som du kan se här).

Trädets löv och stam representerar alla element av mångfald som du enkelt kan se. Men lika viktigt är vad som ligger under ytan - rötterna. De väsentliga delarna av trädet som ligger dolda för ögat. Dessa är de osynliga aspekterna av mångfald.

 

För att trädet ska blomstra behöver det också sol, regn och näringsrik jord: rätt miljö. Detta är vad inkludering står för – att välkomna, värdera och respektera skillnader liksom att ansluta oss till människor som är olika oss själva. Detta hjälper oss att få nya perspektiv, vilket sin tur leder till en rikare och mer kreativ arbetsplats.
 

Förankra Mångfald & Inkludering i våra medarbetarprocesser

Vår kompetensmodell är ett globalt ramverk för att välja, utveckla och coacha våra medarbetare med konsekventa, affärsrelaterade dimensioner av beteenden för att förbättra utförandet. Vi har tittat djupt på det, för att se till att det inte finns några inbyggda företeelser som inte stöder vårt engagemang för mångfald och inkludering. Vi har även adderat dimensionen "arbeta inkluderande med andra" för att ta hänsyn till denna viktiga kompetens i alla våra bedömningar.

 

Andra medarbetarprocesser har också reviderats för att säkerställa att vi är mer inkluderande och öppna för mångfald. Till exempel har vi adderat en "Beyond Bias"-utbildning i våra ledarskapsprogram. Teamledare lär sig hur man använder sig av olika verktyg för att fatta mer objektiva och bättre beslut.

För att skapa en mer inkluderande arbetsplats behöver vi hitta mer flexibla sätt att arbeta och stödja våra medarbetares behov i olika livssteg. För det första har vi utvecklat en modern, global katalog för flexibelt arbete.

 

Nu implementeras lösningar över hela världen enligt lokala behov och lagkrav.