ARBETA MED EKONOMI

En levande, snabb miljö med ett prestationsdrivet team, spännande projekt och ansvarsområden utan motstycke. Låter det spännande för dig kanske vår ekonomiavdelning är exakt rätt plats. 
 
Vår finansverksamhet består av 1 200 teammedlemmar världen över. Vi har åtta Shared Service Centers som tar hand om 65 enheter över hela världen. Tack vare sättet vår ekonomiavdelning är organiserad på får du chansen att arbeta i en global, regional eller lokal roll. Som en del av en marknadsorganisation, företagsfunktion eller affärsenhet kommer du att påverka mycket mer än bara ekonomin.

 

 Vi driver innovation genom tvärfunktionella och internationella projekt, vi har ett rådgivande förhållningssätt gentemot andra funktioner och vi ser till att vi är delaktiga i de beslut som påverkar våra resultat. Våra medarbetare utvecklas systematiskt till befintliga eller nya roller och vi är stolta över att kunna tillsätta 77 procent av våra lediga chefspositioner internt. I vårt team kan du vara Finance Business Partner (det är det vi kallar CFO), Tool Service Controller eller arbeta på ett Shared Service Center. Om du kommer direkt från universitetet kan du börja hos oss som Finance Outperformer-trainee – det finns många möjligheter.
 

LÅT DIN NYFIKENHET FORMA DIN KARRIÄR

Finansavdelningen erbjuder ett brett spektrum av roller, var och en med spännande aspekter och stora möjligheter till vidareutveckling.
 
Nedan ser du ett urval av våra vanligaste nyckelroller, uppdelade på områdena Controlling & Financial Planning och Accounting & Process Management. Som teamledare eller ekonomichef ansvarar du för utvecklingen av ditt team, ger affärskritisk rådgivning och strategisk support samtidigt som du utför dina operativa uppgifter.

 

 Vi tror på att bygga vidare på dina styrkor när vi tittar på nästa möjliga steg i din karriär hos oss. Varje karriärväg är unik. Bli inspirerad!
 
Det här är bara ett av många exempel på hur olika karriärvägar hos oss kan se ut. Det finns ingen gräns för din utveckling: Vi ser ofta personer som börjar i en redovisningsroll och sedan går vidare till en Controlling & Financial Planning-roll, eller ibland till och med till en annan avdelning utanför ekonomiavdelningen. Låt din nyfikenhet forma din karriär!
 

DRIVA RESULTAT OCH UTVECKLA ETT STARKT TEAM

Martina Giot, finanschef för region Mellanöstern, Turkiet och Afrika, berättar om sina mål, globala arbetsmöjligheter, framgångar och utmaningar under sin tvärfunktionella karriär.

Pascal-Olivier Haussmann, chef för Group Controlling, talar om att vara en intraprenör på Hilti och om sin resa från en mer operativ roll till en strategiskt orienterad global funktion.
 
Läs mer om deras resor på Hilti.
 

Läs mer om Martinas historia här
Läs mer om Pascals historia här
 

DIN ROLL I ATT DEFINIERA FRAMTIDENS EKONOMI

Leverera enastående resultat och stötta oss i alla initiativ vi driver – med engagemang, passion och rätt uppsättning funktionella färdigheter formar du framtidens ekonomi.
Det finns en mängd olika roller du kan ta dig an, och alla kräver olika kompetenser. Nedan hittar du ett litet urval som beskrivs mer detaljerat.
 

FINANCE BUSINESS PARTNER (CFO)

Som strategisk ledare levererar du ekonomiska resultat som driver affärsprioriteringarna och äger hela marknadsorganisationens resultatstyrning och investeringsprocess.
Som marknadens finanschef  och del av organisationens ledningsgrupp har du en integrerad roll i utformningen och implementeringen av företagets strategi för enheten. De flesta Finance Business Partners leder en marknads- eller försäljningsorganisation, men du kan också leda en affärsenhet eller en produktionsanläggning.
Som ledare ur ett kommersiellt och holistiskt affärsperspektiv påverkar, utbildar, utvecklar och stödjer du alla ledare och teammedlemmar för att säkerställa de affärsresultat som krävs för att förverkliga vår värdeskapande strategi.
 

CONTROLLER/ANALYTIKER FP&A

Samtidigt som du ger våra företagsledare stöd i utformningen och genomförandet av resultathanteringscykeln utvecklar och genomför du också ett brett utbud av finansiella analyser, med fokus på affärstrender och resultatbedömning, prognoser och rapporter.
Som ansvarig för resultatredovisningen kommer du att skapa transparens kring värdeskapandet hos de olika funktionerna och visa insikt genom finansiella analystekniker, verktyg och koncept.
Du har ett entreprenöriellt och strategiskt tankesätt och en ambition att göra skillnad.
 

KREDITANALYTIKER

Genom att arbeta med alla kredit- och inkassoaktiviteter säkerställer du full efterlevnad av koncernöverskridande och lokala kreditpolicyer.
Du bidrar aktivt till att minska genomsnittlig kredittid (DSO) och gamla kundfordringar (AR).
Inom ditt arbetsområde äger och förvaltar du både den kritiska inkassoverksamheten och hela processen med kundkreditriskbedömning.
 

REDOVISNINGSEKONOM

Du arbetar antingen i en huvudboks-, Order to Cash- eller Purchase to Pay-funktion, och påverkar och samarbetar med finansiella och icke-finansiella intressenter.
Med din funktionella expertis och kunskap om ERP-system och -verktyg (Enterprise Resource Planning) driver du en del av de operativa processerna, inklusive månads- och årsavstämningar.
Du granskar och håller balanskonton uppdaterade, förstår nyckeltal och vet hur man kan förbättra redovisningstjänster och processer.
Vid inkommande förfrågningar från interna och externa revisorer är du kontaktperson.
 

FINANCE OUTPERFORMER TRAINEE

Genom att sträva efter en global ledarskapskarriär får du en väl underbyggd förståelse för flera funktionsområden inom finans och exponering gentemot högre chefer.
Utifrån din försäljningserfarenhet under programmets första år får du viktig kommersiell kunskap genom en gedigen förståelse för vår affärsmodell.
Genom dina olika erfarenheter under de första två åren kommer du att engagera dina intressenter och leda med en holistisk affärsförståelse.
Du älskar att delta i olika aktiviteter, som projekt för socialt ansvarstagande och ytterligare utbildningsprogram på ett av världens främsta universitet.

 
Anta nästa utmaning hos oss 
 

“Både personligt och professionellt värdesätter jag mångfalden hos olika kulturer – att kunna resa och arbeta med människor från hela världen. Finance Outperformer-programmet har gett mig båda dessa möjligheter och många fler.”

Lär dig, väx och skapa din egen finanskarriär. Vårt globala ledarutvecklingsprogram är utgångspunkten för de mest ambitiösa: det sätter dig i centrum för vår kundfokuserade affärsmodell och ger dig fullt ansvar från dag ett.
Se videon så får du veta mer
 
Läs mer om att bli Finance Outperformer Trainee
 

LIVSLÅNGT LÄRANDE MED FINANCE ACADEMY

Våra förväntningar är höga och vi kommer att göra allt för att hjälpa dig att vårda och förverkliga din potential.

Vi är mycket stolta över vår egen Hilti Finance Academy som erbjuder rollspecifika utbildningsprogram som stödjer din introduktionserfarenhet och hjälper dig att vidareutveckla din verksamhet. 
Tillsammans med våra lärandeprinciper om elevcentrering, erfarenhetsorientering, just-in-time-lärande och flexibilitet i lärandet sätter Finance Academy stort fokus på peer-to-peer-inlärning: våra inlärningsresurser skapas av kollegor som arbetar i samma roll som du.

Genom våra utbildningsprogram får du tillgång till ett nätverk av kollegor som du kan lära dig av och dela dina erfarenheter med. Alla i vårt finansteam har en individuell utvecklingsplan som innehåller styrkor att dra nytta av och utvecklingsområden att arbeta med. På så vid stödjer vi din utveckling i din nuvarande roll, eller om du har en målroll i åtanke och vi tycker att du är väl lämpad, på din resa mot målet.
 

”Många mycket äldre har investerat mycket tid i vår FBP-resa, i vår förbättring, i vårt lärande. Det är fantastiskt att se att värderingarna verkligen finns här och Hilti värdesätter verkligen vår utveckling framöver.”
Can Turkseven, Finance Business Partner, Turkiet
 
Se alla våra lediga tjänster här