Vårt samhällsansvar

Vi uppmuntrar alltid våra medarbetare att delta i våra olika CSR-aktiviteter genom att lämna sina vardagliga arbetsuppgifter och kavla upp ärmarna. Vi vill skapa en miljö som gör det kul för dig att gå till jobbet och ger dig berikande upplevelser genom samhällsengagemang och teamwork.

Här är några sätt för dig att engagera dig:

Bookbridge – Bookbridge är en verksamhet som driver CSR-projekt där du som individ får möjlighet att lära, växa och utveckla dina ledaregenskaper. Under 6 månaders tid arbetar man i ett team sammansatt av individer från olika Europeiska företag och utvecklar ett learning center i ett utvecklingsland. I slutet av perioden reser ni till landet och startar verksamheten. Målet är att centret är självförsörjande inom ett år. Man får hjälp av PHDs och professorer som guidar och supporterar med teoretiska affärsmodeller och kunskap, som ni anpassar till ett verkligt koncept.

Kosovoprojektet – Sommaren 2013 skulle Hilti byta ut flertalet bärara datorer. Eftersom det fanns ett stort behov av datorer vid skolor i Kosovo kontaktade en anställd en skola i Mitrovica som blev glada över erbjudandet. Skolan har ca 500 elever och inte en enda dator. Tillsammans tömde vi datorerna på information och försåg dem med ny programvara. Den 18 november 2013 begav sig tre Hilti-anställda till Mitrovica för att överlämna de 64 datorerna. Sommaren 2014 återvände vi till skolan där datorerna nu var installerade och eleverna hade börjat arbeta med dem, precis som vi hade hoppats på när vi startade projektet.

 

Musikstudio – 2013 inledde Hilti ett samarbete med Akzo Nobel, ett företag med säte i Arlöv, för att skapa en naturlig mötesplats för unga i kommunen. Tillsammans med fem ungdomar tog vi oss an uppgiften att bygga en musikstudio med tillhörande samlingsrum och kök i Allaktivitetshuset Vårbogården. Invigningen av musikstudion ägde rum 9 september 2014 då representanter från företagen och kommunen tackade ungdomarna med diplom. Dåvarande Socialförsäkringsminister var märkbart imponerad av samarbetet mellan näringsliv och kommun. 

Stipendieutbildning – I vårt lokala hållbarhetsarbete arbetar vi kontinuerligt med att utveckla ramverket med inspiration från Hilti Foundation gällande styrande principer. 2015 valde vi att fokusera på hjälp till självhjälp, vilket visat sig vara en långsiktig och effektiv metod för samhällsuppbyggnad. Anpassat till våra lokala förutsättningar ville vi öka förutsättningarna för ett antal ungdomar i Burlövs kommun att lyckas på arbetsmarknaden genom att erbjuda en stipendierad utbildning – och det blev en mycket lyckad satsning!

Good Malmö – Utöver engagemanget i vår hemkommun Burlöv är Hilti även samarbetsföretag till projektet "Good Malmö", ett initiativ av Malmös näringsliv, Malmö stad och Arbetsförmedlingen, som syftar till att skapa 150 arbetspaltser för unga som står utanför arbetsmarknaden. Varje medverkande företag erbjuder en person anställning i ett år.

Hilti Foundation – projekt som ger hopp

När Hilti Foundation startades 1996 var målet att hjälpa behövande människor så att de kunde leva självständiga liv med självbestämmande. Stiftelsen stöder hållbara projekt i olika sektorer världen över och som efter en inledande fas ska bli ekonomiskt självbärande och vara kvantifierbara och replikerbara.

Stiftelsen stöds ekonomiskt av både Martin Hilti Family Trust och Hilti Group, som ger 2 % av sin årsvinst direkt till stiftelsens projekt. Det här betydande bidraget är möjligt tack vare den unika inställningen hos Hiltis medarbetare som visar prov på passion, kunskap och erfarenhet för att bidra till Hilti Groups framgång. 

Utöver bidraget till stiftelsens olika projekt visar Hiltis medarbetare även på ett starkt personligt engagemang för lokala projekt som genomförs av Hiltis nationella organisationer. Det visas omfattande prov på personlig omtanke genom att jobba för att alla dessa viktiga, innovativa projekt startas och genomförs med lyckade resultat.

Stiftelsen är aktiv inom olika områden från kultur till budgetbostäder, katastrofhjälp, utbildning och socialt entreprenörskap. Det breda angreppssättet illustrerar den fantastiska mångfald som finns i Hilti Group, med över 30 000 medarbetare från olika kulturer och språkområden i hela världen.

Hilti Foundation, Martin Hilti Family Trust och Hilti Group genomför de här projekten för att uppmuntra behövande människor och för att visa allt det goda som uppstår när man tar vara på möjligheter. Initiativen är också till för att skapa hopp. Ibland är ett litet steg som tas någonstans i världen allt som krävs för att människor, familjer och samhällen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. 

För mer information om Hilti Foundation och stiftelsens projekt, välkommen att besöka: www.hiltifoundation.org