Jobba på Hilti

De personer som blir en del av Hilti delar ett särskilt sätt att tänka. De är drivna, arbetar hårt och gör alltid sitt bästa för våra kunder. I gengäld kan de se fram emot en otroligt föränderlig och dynamisk karriär. Många av våra medarbetare har varit hos oss i tjugo eller trettio år – ett uttryck för hur mycket företaget uppskattar och belönar deras insatser.​

 

Det som gör Hilti till en unik arbetsplats är vår högpresterande kultur. Den grundar sig på en kombination av personliga bedrifter, teamwork och stöd. Vi står för stora utmaningar men även för omhändertagande, djärvhet och samtidigt förtroende.

Visa oss vad du går för så ger vi dig möjlighet att förflytta dig runt i verksamheten – jobba utomlands, få erfarenhet inom olika jobbfunktioner och hantera olika marknader. Det är ett fantastiskt tillfälle att hitta rätt plats för din ambition och förverkligande av karriärdrömmar.

Inte rädd för att vara annorlunda

Våra affärsframgångar drivs av att vi utmärker oss. Våra innovationer gör det möjligt för våra kunder att bygga snabbare, säkrare och djärvare. 

Vi bryter mot konventioner. Vi förväntar oss att du ifrågasätter hur saker och ting görs, ger uttryck för nya idéer och inte bara följer normer. Därför har du regelbunden tillgång till ledande befattningshavare som är redo att lyssna på dina förslag.

Vår arbetsplats är till för exceptionella personer. En plats där du behöver ha passion och energi för att ständigt förbättra saker och ting, engagemang för att alltid få jobbet gjort och självförtroende för att kunna ta risker och nå ännu högre.

Men du behöver aldrig känna dig ensam, för du jobbar i ett enastående företag med människor med vitt skilda bakgrunder. Människor som drivs av att göra skillnad för våra kunders företag varje dag.

Mångfald och inkludering är viktiga områden för oss på Hilti och något vi aktivt och målmedvetet arbetar med, såväl inom organisationen som ute hos våra kunder i byggbranschen. Det är ett arbete vi måste driva tillsammans, inte bara var för sig, vilket gör Hiltis kvinnliga nätverk och vår mångfaldsgrupp så värdefulla. Där involveras engagerade medarbetare från organisationen med sina olika bakgrunder, roller, erfarenheter och personligheter, vilket är en nödvändighet för att kunna göra en skillnad på riktigt.

Hiltis Mångfaldsgrupp
Ett engagemang som bygger på passion för frågorna, en vilja att påverka och kunskap om olika delar av organisationen gör att mångfaldsgruppen involveras i de flesta processer som rör Hiltis medarbetare. Inte minst därför att gruppen löpande genomför medarbetarintervjuer för att upptäcka var vi har förbättringsområden som arbetsgivare och vad vi bör fortsätta satsa på, där utfallet bidrar till att vi sätter rätt mål för mångfaldsarbetet.

 

Hiltis kvinnliga nätverk
Våra kvinnliga säljare och ingenjörer delar erfarenheter och idéer för att kunna ha ett arbetsklimat och en arbetsmiljö som är trygg, anpassad och inkluderande. Fadderskap för nya medarbetare är en viktig och uppskattad del av nätverket liksom relationsbyggandet såväl med kollegor i andra delar av organisationen som externa kontakter vid event.

Vill du veta mer om hur nätverken fungerar och vad vi fokuserar på just nu, ställ gärna dina frågor till representanterna nedan:

ida_henriksson_150x255.jpg lulu_farcinsen_150x225.jpg

Ida.Henriksen@hilti.com
Account Manager
Medlem i Hiltis kvinnliga nätverk

Lulu.Farcinsen@hilti.com
E-Business Specialist
Medlem i Hiltis mångfald & inkluderingsgrupp

 

 

Vi är snabba med att belöna dig för resultat

Du drivs av att vara framgångsrik, men det ligger även i vårt intresse. Därför investerar vi i din utbildning och följer din karriärutveckling med genuint intresse. Här ingår regelbunden personlig coachning. Det är tidskrävande, men vi tycker det är av största vikt. Det är så vi uppmärksammar dina resultat och hjälper dig att fortsätta att prestera – för oss, för våra kunder och för din egen skull.

Imponera på oss med dina kunskaper, så kommer vi att ge dig en ledande roll så fort du är redo. Det säger rätt mycket att 80 % av våra chefsbefattningar tillsätts inom företaget.

 

Vi har även en omsorgsfull utvärderingsprocess av våra medarbetare, som vi inte kan se någon annanstans i branschen. Vi utvärderar alla i företaget och genomför en prestationsbaserad karriärmatchning varje år. Det gör att vi kan matcha talang med möjligheter och utveckla våra medarbetare i sina nuvarande roller eller utmana dem att jobba på nya sätt eller på nya platser. Så hittar vi rätt modell och kan ta våra team vidare, på det personliga såväl som det professionella planet.

I inget annat företag kan du till exempel ta dig från säljsidan till HR, eller som ingenjör i Tyskland till finans i Dubai, så som du kan på Hilti. Oavsett vilken karriärväg du ser framför dig, kan du förverkliga den med engagemang och resultat. 

En etisk grundsyn baserad på framgång och stöd, glädje och belöning

Vår högpresterande arbetsplats är också platsen för en positiv inställning och ett stöttande nätverk. Som vår företagsgrundare uttyckte saken:

”Jag tycker det är mitt jobb att skapa ett företagsklimat där varje enskild person utvecklar viljan att lyckas, uppnå mål och samtidigt ha kul under tiden. Enligt min åsikt är det ledningens viktigaste uppgift och en entreprenörs etiska ansvar.”

Martin Hilti, grundare

Vi tror att företagets tillväxt och personlig utveckling går hand i hand. De utgör drivkrafter för varandra. Därför ger vi våra medarbetare en hög grad av självbestämmande, där de får tänka med entreprenörsanda, använda gott omdöme, ta eget ansvar och ha frihet att fatta beslut. De känner att de är uppskattade, betrodda och får möjlighet att agera så att de kan göra sitt bästa för att lyckas, trygga i vetskapen om att vi stöder dem hela vägen.

Ge tillbaka och bidra med engagemang

Oavsett var i världen vi är aktiva, betraktar vi oss som en partner. I enlighet med vår grundsyn som handlar om att bygga en bättre framtid, strävar vi efter att göra märkbara och hållbara förbättringar av lokala livs- och arbetsförhållanden genom att hjälpa människor hjälpa sig själva. 

Den här inställningen går hela vägen tillbaka till det personliga engagemang som demonstrerades av Martin Hilti, grundaren av vårt företag. För honom var socialt ansvar inte bara en plikt eller skyldighet. Det var naturligt att göra det.