Hur kan du bli involverad i vår mångfalds- och inkluderingsresa?

När vi skapar ett högpresterande globalt team är en mångsidig arbetskraft bara hälften av ekvationen. Det beror på att olika grupper har sina egna utmaningar. Vi dras naturligt till de som liknar oss, vilket kan leda till exkludering av andras input.
Det är förmågan att se saker genom andras ögon som ger oss det perspektiv som behövs för att vara kreativa, innovativa och effektiva.
 

Men det händer bara när teammedlemmar lyssnar på varandra och känner att de vågar dela sina åsikter. Det kallas inkludering.
 

Globalt har vi olika initiativ för att skapa en bra arbetsplats för alla. Vi främjar olika nätverk och forum för att skapa medvetenhet. Vi uppmanar våra medarbetare att utbyta idéer och få exponering genom nätverk. Vi har också framgångsrikt sponsrat olika mentorprogram i många organisationer runt om i världen.

Team Camps

För över 75 år sedan förstod Martin Hilti hur viktigt det är för människor att känna att de skapar något av betydelse och att vara en del av ett framgångsrikt team. Hur han behandlade, guidade och inspirerade människor med sin entusiasm har påverkat Hiltis kultur. Att lyckas upprätthålla det genom åren kräver en stark företagskultur baserad på grundvärderingar och en tydlig mission.

Varje år investerar vi i våra Team Camps. Det är workshops för alla medarbetare världen över som endast handlar om företagskulturen. Team Camps har tre kärnelement: bidrag till företaget, teambuilding och personlig reflektion. Att ge och ta tillvara på feedback, inspirera varandra, definiera och genomföra åtgärder för att kunna uppskatta det dagliga arbetet tillsammans ännu mer. Den senaste, Team Camp Pit Stop Champion 2020, hade ett starkt fokus på ämnet inkludering.
 

Mångfaldsgruppen

Mångfaldsgruppen är en medarbetargrupp med fokus på mångfald och inkludering. Medlemmarna i gruppen kommer tillsammans överens om hur de ska driva inkludering framåt och hur de ska bidra till ökad mångfald, främst baserat på feedback från organisationen samt egna erfarenheter. Bland initiativen och åtgärderna finns alltifrån Stayintervjuer för mer konkret feedback till medarbetarporträtt för att skapa närhet i organisationen och för att visa den mångfald vi faktiskt har i organisationen.

Att bli en del av Mångfaldsgruppen öppnar upp för medarbetare från olika delar av verksamheten att arbeta tillsammans. Det är ett bra sätt för medarbetare att utveckla nya färdigheter och att lära sig av andra.
 

Externt nätverkande

Catalyst är den ledande ideella organisationen som syftar till att påskynda framsteg för kvinnor genom inkludering på arbetsplatser. Den stöder förändring av tankesätt genom att publicera banbrytande forskning, verktyg och ledarskap för världens ledande företag till att bygga arbetsplatser där alla kan lyckas. Catalyst har varit engagerad i att förändra världens arbetsplats i mer än 50 år.
 
Hilti startade ett globalt partnerskap med Catalyst i 2014 och vi har kontinuerligt använt deras forskning och struktur för att utveckla vår egen inkluderingsresa. För att påskynda takten skapade Catalyst "Catalyst CEO Champions For Change", ett initiativ som samlar mer än 40 globala VDs och ledare som synligt stödjer mångfald och inkludering genom att driva det i sina organisationer. Vi är stolta över att ha blivit utvalda som partner i detta initiativ. Tillsammans med Catalyst och andra globala företag accelererar vi vad gäller mångfald, inkludering och jämställdhet inom vår organisation.

 

Hantering av omedvetna fördomar

Vi har utvecklat våra "Beyond Bias"-workshops för att hantera ämnet omedvetna fördomar med våra teamledare över hela världen. Genom att använda dessa workshops till viktiga bedömningsprocesser, som till exempel utveckling eller rekrytering av människor, vill vi att våra chefer ska förbättra sin egen självreflektion och bli mer medvetna om sina egna fördomar. Det hjälper dem i att bli mer objektiva och fatta bättre beslut.

Nästa fas i denna läranderesa är att utforska de utmaningar och möjligheter som kommer med blandade team. Vi strävar efter att förstå våra medarbetare bättre och vara flexibla kring deras behov.
 
 

Vad vi gör

Upptäck vad vi gör som företag för att göra mångfald och inkludering till en del av vårt vardagliga liv

"Everybody is so nice! The Diversity in here, the inclusion of people from all over the world, it doesn't matter what your nationality is, your colour - we all share the same goal!"

Sam Keung - Business Development Manager - Shanghai